Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T15:32:25+01:00
Przyczyny:
*rozbicie polityczne rzeszy niemieckiej
*rozbicie religijne po reformacji
*spoty między katolikami a protestantami
*dążenia Habsburgów, do których należała władza carska do przekształcenia rzeszy w jedno państwo rządowe absolutnie z religią katolicką
*rozwiązanie przez protestantów w 1608r. uni ewangelickiej, w roku następnych katolicy związali Ligię Katolicką
*w Czechach i na Węgrzech protestanci mieli prawo do wyznania swojej religii, ale prawa były łamane
*23.V.1618r. na zgromadzeniu innowierców w Pradze doszło do wyrzucenia przez okno wysłanników carskichEtapy:
*w czerwcu 1622r. zostało podpisane porozumienie z B.Gaborem, co spowodowało klęskę Ferdynanda
*1629r. Dania podpisała pokój w Lubece
*1632r. w bitwie pod Lutzem w Saksonii król szwedzko zginął, a jego wojska zostały wymordowane
*1643r. Ludwik II Buldon pokonał Hiszpanię
*Francja odniosła zwycięstwo pod Fryburgiem w 1644r Wordlingen w 1645r i pod Leus w 1648rSkurki:
*24.X.1648r zawarto pokój Westfalski
*Szwedzi uzyskali część Pomorza zachodniego ze Szczecinem, biskupstwo bremeńskie, Rugię i Verden
*niepodległości odzyskały Niderlandy i Szwajcaria
*można było wyznawać kalwinizm
*zahamowano kontrreformację

Więcej nie pamiętam :) mam nadzieję, że pomogłam :) pozdrawiam :*