Odpowiedzi

2010-01-17T15:31:21+01:00
Budowa anatomiczna korzenia, pędu i liści roślin nasiennych. KORZEĂ‘ - podobnie jak Pęd - budowa pierwotna - stanowi wynik działania merystemu wierzchołkowego korzenia; wtórna - uwarunkowana jest działalnością pojawiających się później w rozwoju merystemów bocznych (kambium i fellogenu). PĂOrgan roślinny; budowa pierwotna - stanowi wynik działalności merystemu wierzchołkowego pędu i procesów różnicowania tkanek zachodzących poniżej szczytu łodygi; wtórna - uwarunkowana działalnością merystemów bocznych oraz procesami różnicowania i wzrostu, wytwarzana przez te Merystemy komórek. W wyniku tych procesów powstają Tkanki wtórne i Pęd przyrasta na grubość. LIŚĂ† - Organy o ograniczonym wzroście, powstają na pędzie z zawiązków liściowych. Składają się z - ogonka, blaszki liściowej - pokrytej epidermą. U wielu aparaty szparkowe na dolnej części, u wodnych na górnej. Bezpośrednio pod epidermą znajduje się Miękisz wyposażony w Chloroplasty i nerwy liściowe. MIEKISZ PALISADOWY - duża zawartość z niewielkimi przestworami międzykomórkowymi MIEKISZ GÂöBCZASTY - luźny, wyposażony w liczne przestwory międzykomórkowe Budowa anatomiczna liści może być różnorodna. Zależy od: określonych warunków życiowych, wiele z nich spełnia bardzo różną rolę. PRZYROST WTÓRNY - występuje w łodygach i korzeniach roślin nagonasiennych i dwuliściennych, drzewiastych, a także u niektórych zielonych Powstawanie wtórnego Drzewa i wtórnego łyka przez miazgę oraz korka przez fellogen.
21 4 21
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:31:41+01:00
Pęd składa się z łodygi, liścia i kwiatu. Jest to nadziemna część rośliny.
9 4 9