Odpowiedzi

2010-01-17T15:36:23+01:00
Obyczaje szlachty zaściankowej w „Panu Tadeuszu"
Natomiast szlachta zaściankowa mieszka w chatach, nad drzwiami są umieszczone ich herby.W lamusach przechowują stare zbroje: szyszaki,kolczuga, pancerz, buńczuk. Nazwiska noszą jednakowe, gdy szlachta wywodzi się z jednego rodu. Ponieważ chłopcy otrzymywali na chrzcie dwa imiona Bartek albo Maciej rozróżniano ich przy pomocy przydomków, tzw. imionisk. Np. Maćkiem nad Maćkami stał on na czele rodziny Dobrzyńskich i był jej duchowym wodzem. Szlachta zaściankowa pracowała na roli jak chłopstwo ale odróżniał od najniższej warstwy odróżniał ich strój: kapoty białe w czarne pręgi. Szlachcianki ubierały się inaczej do pracy niż chłopki. Nosiły perkaliczki i drelichy żęły zboże i przędły w rękawiczkach, a bydło pasały w trzewiczkach.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T15:37:58+01:00
W „Panu Tadeuszu” jest ukazana ówczesna szlachta (prawie wszyscy bohaterowie są szlachcicami). Różni się majątkami, stanami społecznymi, ale łączy ich przestrzeganie zasad, obyczajów.
Obyczajowość:
 Gościnność. Szlachta bardzo dbała o gości. Pan chciał pokazać całą swą zamożność a także jak doskonałym jest gospodarzem. Podczas nieobecności pana gośćmi zajmował się zarządca, który dbał, aby goście jak najlepiej się bawili. Dbano również o majątek.
 Przestrzeganie hierarchii społecznej. Ludzie starsi byli szanowani, ze względu na swoje doświadczenie i mądrość. Najwyżej ceniono również ludzi na wysokich urzędach. Damy również zajmowały uprzywilejowane miejsce przy stole. Na Litwie bawiono się hucznie.
 Kładziono nacisk na tak zwaną naukę grzeczności, na wychowanie młodzieży.
 Na śniadanie mężczyźni jedli co innego niż kobiety. Była przykładana wielka waga do przyrządzania potraw.
 Tradycyjną polską potrawą był bigos, przyrządzany na polowaniach.
 Zastawa pełniła funkcję estetyczną, cieszyła swoją pięknością.
 Ważną rolę spełniał alkohol. Polacy pili bardzo dużo. Przy wódce wznoszono toasty. Był to ważny obrzęd.
 Wiejskie rozrywki: polowanie, grzybobranie. Związane one były także z tradycjami. Były okazją do konkurencji, rozstrzygania różnych sporów.

2 5 2