Odpowiedzi

2010-01-17T15:41:25+01:00
W moim kościele są puszki Caritas . Wrzuca się do nich pieniądze dla chorych biednych dzieci. Z tych pieniędzy można później robić paczki na święta itp.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:47:18+01:00
Wolontariat opiera się on na bezinteresownej woli służenia innym ludziom i nie jest motywowany chęcią znalezienia pracy zarobkowej. Wynika jedynie z dobrej woli konkretnego człowieka, więc nie posiada wiążących norm, chociaż zakłada pewną ciągłość i systematyczność w działaniach podejmowanych bezpośrednio na rzecz najbardziej potrzebujących. Działania te są najczęściej profesjonalnie organizowane w ramach określonej grupy, chociaż można mówić także o wolontariacie indywidualnym. Godny podkreślenia jest specyficznie duchowy wymiar wolontariatu, który angażuje całą osobę, Świat jej wartości, w tym także wartości najwyższych.Kościół, odczytując „znaki czasu" i poszukując nowych sposobów pełnienia swej misji, nie tylko popiera wszelkie formy wolontariatu, ale też chce organizować własne grupy wolontariuszy.


Akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wspiera projekty Diakonii na rzecz dzieci imłodzieży w trudnej sytuacji socjalnej: dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i podręczników szkolnych, dofinansowanie przejazdów szkolnych. Środki zebrane z rozprowadzenia świec przeznaczone będą na wsparcie tych projektów, na poziomie diecezjalnym, jak i ogólnopolskim.
W ramach Diakonii Polskiej działa pięć świetlic socjoterapeutycznych oraz Rodzinny Dom Dziecka. Świetlice oferują dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomoc w nauce, alternatywny sposób spędzania czasu, rozwijanie własnych zainteresowań, pomoc psychologiczną.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom stało się już, po dziesięciu latach istnienia, świąteczną tradycją. Zapalona świeca wigilijna to znak naszej solidarności i gotowości, by dzielić się tym światłem, swoim zainteresowaniem i tym, co możemy dla innych zrobić.
1 5 1