1. Co to jest tradycja?
2. Co znaczą nadawane Jezusowi określenie Pan i Zbawiciel?
3. Dlaczego Jezusa nazywamy nowym Mojżeszem?
4. Wytłumacz słowa: wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
5. Co to jest przypowieść?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:53:33+01:00
1. Tradycja- przekazywanie wierzeń, obyczajów i poglądów z pokolenia na pokolenie.
2. Zbawiciel (inaczej Soter)- wybrana osoba przez Boga do wypełnienia jakiejś misji (w przypadku naszej religii zbawienia świata.)
Pan- (inaczej Kyrios) wszechwłany, jedyny (najważniejszy), umiłowany sługa Boży.
3. Ponieważ Mojżesz był człowiekiem wiernym, bezgranicznie ufającym Bogu, wierzącym w jego słowa i Potęgę- został porównany do Jezusa. Oboje wykonali ważną misję dla świata i stali się częścią historii chrześcijaństwa.
4. Oznacza to, że nasze słowa nie popierane czynami tworzą między sobą barierę, która zakłóca nam drogę do nieba. Obiecując pomoc ludziom przed Bogiem, a nie starając się pomagać wyrządzamy krzywdę samemu sobie.
5. Przypowieść- krótka historia z pouczeniem (morałem).
4 5 4
2010-01-17T17:09:42+01:00
1. Tradycja- jest to obyczaj przekazywany młodszym pokoleniom.
2. Jezus był tak nazywany, ponieważ miał zbawić świat od grzechów.
3.Ponieważ odnowił przymierze człowieka z Bogiem.
4.Wiara to jest to w co wierzymy, musimy ją cały czas poznawać, kiedy przestajemy staje się martwa.
5. Przez przypowieści Jezus tłumaczył ludziom swoją naukę, ludzie w tedy prości,nie wykształceni nie zawsze rozumieli co on mów.
4 2 4