Matematyka z Plusem
zad 9 str 124 XDee
dział- Trójkąty Prostokątne
Na podstawie tw. Pitagorasa
Daje najlepsze rozwiązanie dla tego kto rozwiąże ty sposobem.

a) Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 24 i 18.Oblicz długość przeciwprostokątnej.

b)W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 34 cm, a jedna z przyprostokątnych ma 16 cm.Oblicz długość przeciwprostokątnej.

c)Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 10cm a jedna z przyprostokątnych 2 Pierwiastki z 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta.


Plissa Pomocy . na jutro to potrzebuje. Jak nie zrobię To kapa . XDee

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:57:42+01:00
A)
a=18cm
b=24cm
c=?
a2+b2=c2
18*18+24*24=c2
324+576=c2
c2=900/pierwoastek
c=30cm
b)małą uwaga powinno byc chyba oblicz dlugość przyprostokątnej
c=34cm
b=16cm
a=?
a2+b2=c2
a2+c2-b2
a2=34*34-16*16
a2=1156-256
a2=900/pierwiastek
a=30cm
co do podpunktu c) nie jestem pewna wyniku więc nie chce zeby było źłe
3 2 3
2010-01-17T16:01:08+01:00
A)
a²+b²=c²
24²+18²=c²
576+324=c²
c=√900
c=30

b)
a²+b²=c²
16²+b²=34²
b²=34²-16²
b²=1156-256
b²=900
b=√900
b=30

c)
Obliczasz drugą przyprostokątną trójkata z twierdzenia Pit
a²+b²=c²
(2√10)²+b²=10²
b²=100-40
b=√60=2√15

Obliczasz teraz pole
P=½*a*b
P=½*2√10*√60
P=½*√2400
7 4 7