Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T17:54:38+01:00
Neon - gaz szlachetny
- Symbol: Ne
- Charakter chemiczny: niemetal
- Masa atomowa: 20 u
- Położenie: grupa 18 (helowce) okres 2
- Liczba atomowa (Z): 10
- Liczba masowa (A): 20
- Liczba neutronów: 20-10=10
- Liczba powłok elektronowych: 2
- Liczba elektronów walencyjnych: 8

Selen
- Symbol: Se
- Charakter chemiczny: niemetal
- Masa atomowa: 79 u
- Położenie: grupa 16 (tlenowce) okres 4
- Liczba atomowa (Z): 34
- Liczba masowa (A): 79
- Liczba neutronów: 79-34=45
- Liczba powłok elektronowych: 4
- Liczba elektronów walencyjnych: 6


Liczba neutronów= A (liczba masowa) - Z (liczba atomowa)

Liczba masowa (protony+neutrony) ≈ masa atomowa
Liczba atomowa (liczba protonów i elektronów)

Numer grupy głównej (cyfra jedności) informuje o liczbie elektronów walencyjnych.

Numer okresu informuje o liczbie powłok elektronowych.

Grupy główne: 1 i 2, 13-18
221 4 221