Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T21:36:16+01:00
Wprowadzmy oznaczenia na rysunku :
poczatek 0, później od lewej w górę kolejno punkty przecięcia A, B, C i po prawej stronie E, F, G

Z twierdzenia talesa mamy
OA :AB = DO : DE
18: 12 = 21 : X
18X = 254
X = 14

lICZYMY DALEJ ODCINEK POSZUKIWANY
AB : BC = DE : EF
12 : 36 = 14 : X
12 X = 504/: 12
X = 42

POSZUKIWANY ODCINEK MA WARTOŚĆ 42