1.Które zdanie jest fałszywe ?
a) Każda liczba całkowita jest liczbą wymierną
b) Każda liczba wymierna jest liczbą całkowitą
c) Każda liczbą , którą można przedstawić w postaci ułamka zwykłego , jest liczbą wymierną .
d) Liczba , która ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe , nie jest liczbą wymierną .

2

Odpowiedzi

2010-01-17T15:50:13+01:00
2010-01-17T16:00:38+01:00