Odpowiedzi

2010-01-17T16:05:05+01:00
V=at
a=(F₁-F₂)/m
F₁=5×200N=1000N
a=(1000N-500N):15000kg
a=1/30m/s²
v=1/30m/s²×30s
v=1m/s
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:13:42+01:00
Dane:
m = 15 t = 15000 kg
siła oporu ruchu F₀ = 500 N
siła pochodząca od 5 mężczyzn F = 5 × 200 N = 1000N
t = 30 s
Rozw.:
siła wypadkowa z jednej strony wynosi
Fw = F - F₀
a z drugiej strony
Fw = m × a
porównujemy czyli
F - F₀ = m × a
ale
a = V/t
czyli
F - F₀ = m × V / t
m × V = t (F - F₀ )
V = t (F - F₀ ) / m = 30s (1000 N - 500 N) / 15000 kg = 1 m/s
29 4 29
2010-01-17T21:44:32+01:00
15ton=15000kg
F=siła mężczyzn=1000N
F=a*m /m
a=F/m
F₁=siła wypadkowa=1000n-500N=500N
a=500/15000=1/30
V=at
V=1/30*30
V=1m/s
12 4 12