Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:08:19+01:00
Dana jest prosta o równaniu y= 2/3x + 2. Równanie prostej przechodzącej przez punkt P = (-2,7) i prostopadłej do danej ma postac y=ax+b.

Obie proste są do siebie prostopadłe, jeśli iloczyn współczynników kierunkowych tych prostych jest równy -1. Czyli:

2/3a=-1
a=-1,5

Szukana prosta ma równanie y=-1,5x+b.

Ponieważ przechodzi przez punkt P, więc współrzędne tego punktu możemy wstawić do równania prostej.

7 = -1,5 * (-2) + b
7 = 3 + b
b = 4

Szukana prosta ma równanie y = -1,5x + 4
15 3 15