Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T21:36:37+01:00
1.Wódz kartagiński . - HANNIBAL
2.Żołnież grecki . - HOPLITA
3.Pod koniec II tysiąclecia p.n.e. nastała epoka ... . -ŻELAZA
4.Nad Atenami górował ... . - AKROPOL
5.Żródła historyczne dzielimy na pisane i ... . -NIEPISANE
6. Źródła historyczne odnajdują ... . -ARCHEOLODZY
7.Trwający miliony lat proces przeobrażania się gatunków został nazwany ... . - EWOLUCJĄ
8. Jeden z najtarszych gatunków praludzi . -AUSTRALOPITEK
9.Miszkańcy Babilonu byli (chodzi o wiarę) . -POLITEISTAMI
1 1 1