Proszę o odpowiedź na te kilka pytań:

1. Różnica między roztworem właściwym, a koloidalnym.
2. Co to jest rozpuszczanie i krystalizacja.
3. Co to jest rozpuszczalność substancji.
4. Wpływ czynników na rozpuszczanie ciał stałych.
5. Co to jest piana i stabilizator(substancja)- +przykłady.
6. Co to jest emulsja i emulgator.

Proszę o krótkie odpowiedzi na te pytania (3-4 zdania), oraz proszę o nie wklejanie załączników, ponieważ nie mogę ich odczytywać.

Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:38:38+01:00
1.
Roztwór właściwy:
- cząstki substancji rozproszonej mają rozmiary mniejsze od 1 nm (nanometr)
- mieszanina jednorodna
- rozdrobnienie drobinowe

Roztwór koloidalny:
- cząstki substancji rozproszonej mają rozmiary od 1 do 200 nm
- mieszanina niejednorodna
- rozdrobnienie koloidalne

2.
Rozpuszczanie - proces mieszania składnikow prowadzący do otrzymania roztworu.
Krystalizacja - proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej.

3.
Rozpuszczalność substancji - to liczba gramów substancji jaka jest potrzebna do nasycenia 100g. rozpuszczalnika w danej temperaturze.

4.
Rozpuszczanie ciała stałego można przyspieszyc przez:
- rozdrabnianie
- mieszanie
- ogrzewanie

5.
Piana - układ depresyjny, w którym faza rozproszoną jest gaz, a fazą rozpraszającą-ciecz. Np. pumeks.

Stabilizator - jest substancją umożliwiająca utrzymanie właściwości fizykochemicznych innych substancji, do których dodawana jest w niewielkich ilościach. Zapobiega lub opóźnia samorzutne i niekorzystne przemiany chemiczne, np: artykułów spożywczych. Stabilizatorem jest np. karagen - stosowany np. w śmietance do kawy.

6.
Emulsja - układ depresyjny, w którym zarówno faza rozproszona jak i fazą rozpraszającą jest ciecz.

Emulgator - to związek chemiczny, który umożliwia powstanie emulsji oraz zapewnia jej trwałość.

Liczę na najjj :)2 5 2