Przetłumaczyć na angielski 20 zdań o miejscowości Jarosławiec

1.Jarosławiec jest wsią rybacką i rekreacyjno-wypoczynkową.
2.Jarosławiec położony jest na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
3.Jarosławiec leży między miejscowościami Wicko Morskie i Darłowo.
4.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.
5.Miejscowość była pierwotnie rybacką osadą, której mieszkańcy trudnili się także zbieraniem bursztynu.
6.Od XIX w. następował powolny rozwój funkcji turystycznych
7.W Jarosławcu oraz jego najbliższej okolicy znajduje się kilka budynków o konstrukcji szachulcowej z XIX i XX wieku.
8.Po wschodniej stronie miejscowości znajduje się poligon wojsk
9.Do 2008 r. wybrzeże stanowiły kamieniste i piaszczyste plaże.
10.Miejscowość otaczają sosnowe lasy.
11.W Jarosławcu przeważa roślinność wydmowa np. mikołajek nadmorski.
12. Brzegiem, na odcinku ok. 2 km, ciągną się klify dochodzące do 45 m wysokości.
13.W Jarosławcu znajduje się latarnia morska z 1829 r
14.Latarnia ma wysokość 33,3 m
15.Jej światło można dostrzec z odległości 24 mil morskich
16.Można również skorzystać z rejsu łodzią z niewielkiej przystani morskiej.
17.Niedaleko miejscowości znajdują się również jeziora takie jak: Kopań i Wicko.
18.We wsi znajduje się kościół.
19.W Jarosławcu znajduje się Aquapark i wiele innych rozrywek
20.Jarosławiec to naprawdę przepiękna miejscowość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-09-01T19:31:32+02:00

1.Jarosławiec is a fishing village and recreation area.
2.Jarosławiec is located on the coast of the Baltic Sea.
3.Jarosławiec lies between the villages of Marine and Darlowo Wicko.
4.In the years 1975-1998 the town administratively belonged to the province of Slupsk.
5.Miejscowość was originally a fishing village, whose inhabitants were engaged in the collection of amber.
6.Od the nineteenth century there was a steady growth of tourism
7.W Jarosławiec and its vicinity are some Half timbered buildings from the nineteenth and twentieth centuries.
8.Po eastern side of the village there is a military training ground
9.Do 2008 were rocky coastline and sandy beaches.
10.Miejscowość surrounded by pine forests.
11.W Jarosławiec Dune vegetation predominates such as holly seaside.
12th Shore, a distance of about 2 km, stretching cliffs reaching up to 45 m in height.
13.W Jarosławiec lighthouse is from 1829 r
14.Latarnia has a height of 33.3 m
15.Jej light can be seen from a distance of 24 nautical miles
16.Można also enjoy boat ride from the small harbor sea.
17.Niedaleko village are also lakes such as Kopań and Wicko.
18.We village there is a church.
19.W Jarosławiec's Waterpark, and many other entertainment
20.Jarosławiec a really beautiful city.

1 5 1