Odpowiedzi

2015-08-29T12:55:25+02:00
I premier- hr. Stanisław Małachowski
Ostatni premierzy:
Marek Belka
Kazimierz Marcinkiewicz
Jarosław Kaczyński
Donald Tusk
Ewa Kopacz<- obecna

Zadania:
* prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej RP,
* określanie trybu i organizacji swojej pracy,
* kierowanie administracja rządową
* wydawanie rozporządzeń,
* koordynowanie pracy organów rządowych,
* uchwalanie projektu budżetu państwowego ,
* ochrona Skarbu Państwa,
* sprawowanie kierownictwa w dziedzinie obronności kraju oraz w dziedzinie stosunków z innymi krajami,
* zapewnię bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego ,
* zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji , 
10 3 10