Odpowiedzi

2010-01-17T16:21:34+01:00
Dane:
m = 1 kg
h = 100 m
F₀ = 960 N
Rozw.
Na wysokości 100 m ciało posiada energię potencjalną :
Ep = mgh = 1 kg × 10 [m/s²] × 100 m = 1000 J
podczas spadania energia potencjalna będzie się zamieniać w energię kinetyczną .
Czyli w momencie uderzenia o Ziemię energia potencjalna cała się zamieni w energię kinetyczną a ta (pomijając ciepło jakie się wydzieli) zamieni się w pracę, czyli
Ep max = Ek max = W = 1000 J
W = F × s
s = W/F = 1000 J / 960 N = 1,04 m