Odpowiedzi

2010-01-17T18:01:47+01:00
Z definicji:
"W algebrze elementarnej i geometrii analitycznej pod pojęciem funkcji liniowej rozumie się funkcję wielomianową stopnia co najwyżej pierwszego (tj. pierwszego stopnia lub funkcję stałą)."

Z tego wynika, że funkcja f(x) = 3 jest funkcją wielomianową stopnia zerowego.

Na chłopski rozum, funkcja liniowa jest na wykresie linią prostą, i każda linia prosta (ciągła) na wykresie jest funkcją liniową.

pozdrawiam.