Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T19:58:08+01:00
Różnice (gdyż jest ich dużo)
w spółkach osobowych pełna odpowiedzialność majątkowa spada na wszystkich wspólników, nawet gdy zobowiązanie zostało zaciągniete tylko przez jednego z nich. Każdy wspólnik jest zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa.

spółki osobowe opierają swoją działalnosc nie tylko na wkładzie kapitałowym ale głownie na osobistej pracy wspólnikow

w spółkach kapitałowych nie wszyscy wspólnicy angażują sie w bieżące funkcjonowanie firmy, nie ciąży też na nich pełna osobista odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa. Przedmiotem roszczeń wierzycieli może być tylko kapitał wniesiony do spółki przez wspólników.

w spółkach kapitałowych występują konieczność prowadzenia skomplikowanej księgowości..

Podobieństwa:
Spólki kapitalowe i osobowe podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez sądy. Rejestr jest jawny i każda zainteresowana osoba ma do niego wgląd.

Razem spółki osobowe i kapitałowe składają się na spółke handlową.
(więcej nie mogłem znaleźć)
7 5 7