Plis to jest potrzebne na godz. 18:00 !!!

Określ znaczenie wyrazu wartość w poniższych zdaniach. Pomoc znajdziesz w wyjaśnieniach pod zdaniami.

Dostałam złotą broszkę o dużej wartości.
Dla każdego człowieka dom przedstawia dużą wartość.
Ten zniszczony dom ma małą wartość.
Prawdę uznajemy za podstawową wwartość w życiu człowieka.
Rumianek ma dużą wartość leczniczą.
Największą wartość ma dla niego ten zbiór znaczków polskich.
Dobro to wartość, a zło - antywartość.

wartość - 1. to ile coś jest warte pod względem materialnym; cena dająca się wyrazić w środkach płatniczych; 2. bardzo ważna, mająca duże znaczenie dla kogoś cecha właściwa jakiejś osobie lub rzeczy; 3. coś co jest dobre lub złe; to, ile coś jest warte pod względem moralnym, estetycznym, poznawczym itd.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:23:24+01:00
Dostałam złotą broszkę o dużej wartości. 2.
Dla każdego człowieka dom przedstawia dużą wartość. 2.
Ten zniszczony dom ma małą wartość. 1.
Prawdę uznajemy za podstawową wartość w życiu człowieka. 3.
Rumianek ma dużą wartość leczniczą. 2.
Największą wartość ma dla niego ten zbiór znaczków polskich. 2.
Dobro to wartość, a zło - antywartość.3.
2 3 2
2010-01-17T16:23:35+01:00
Dostałam złotą broszkę o dużej wartości.-1
Dla każdego człowieka dom przedstawia dużą wartość.-2
Ten zniszczony dom ma małą wartość.-1
Prawdę uznajemy za podstawową wwartość w życiu człowieka.3
Rumianek ma dużą wartość leczniczą.-2
Największą wartość ma dla niego ten zbiór znaczków polskich.-2
Dobro to wartość, a zło - antywartość.3
3 5 3