Odpowiedzi

2010-01-17T16:30:21+01:00
W październiku 1925r. polska polityka zagraniczna poniosła kolejna porażkę. Na miedzynarodowej konferencji w Locarno w Szwajcarii .W jego ramach Francja i Belgia uzyskały gwarancje nienaruszalności dla swoich granic .Niemcy odmówiły jednak podobnych gwarancji dla Polski i Czechosłowacji .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:43:23+01:00
Podobieństwa ustrojów totalitarnych:
- ingerencja we wszystkie dziedziny życia
- system jednopartyjny
- kult wodza
- niechęć do liberalizmu, demokracji oraz komunizmu.
- chęć stworzenia państwa totalitarnego


Układ Locarno z Francją i krajami Beneluksu – 16.10.1925 rok
celem uzyskania pomocy gospodarczej z Zachodu i złagodzenie odszkodowań wojennych

1 5 1