Do obsadzenia drogi sprowadzono 1200 drzewek, które sadzono co 10 metrów po każdej stronie tej drogi. Po wysadzeniu drzewek okazało się, że pozostało do obsadzenia ¹¹₃₆ planowanej trasy . Oblicz jaki odcinek drogi planowano obsadzić.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T22:11:36+01:00
1200:2=600
Bo sadzono je po dwóch stronach ulicy.

600*10=6000
Bo pomiędzy każdym drzewem jest 10m przerwy
6000m=6km

6km-11/36 trasy
xkm-36/36 trasy

x=6*1/11/36
x=6*36/11
x≈19,6km