4.
a)Dlaczego po trzecim rozbiorze większość Polaków wyjechała za granicę i jak to się nazywa?
b)Co było powodem opuszczenia Polski.
c)Co zostało utworzone we Włoszech w roku 1797.
d)Jaki był cel utworzenia oddziałów,jaką nadzieję mieli Polacy dołączając do wojsk.
5.Wyjaśnij dlaczego władze pruskie prowadziły germanizację,a rosja rusyfikację wobec narodu Polskiego.
6.Na czym polega walka o kulturę czyli kulturkampf.
7.Na czym polega autonomia nadana Galicji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T17:06:04+01:00
4.
a)Dlaczego po trzecim rozbiorze większość Polaków wyjechała za granicę i jak to się nazywa?

nazywa się to emigracja. Większość Polaków wyjechała za granicę aby tam utworzyć armię i walczyć o wolność.

b)Co było powodem opuszczenia Polski.

Ciągłe prześladowania Polaków oraz chęć zagranicami kraju utworzenia armii gotowej do walki z zaborcami.

c)Co zostało utworzone we Włoszech w roku 1797.

Utworzenie Legionów Polskich z inicjatywy Henryka Dąbrowskiego

d)Jaki był cel utworzenia oddziałów,jaką nadzieję mieli Polacy dołączając do wojsk.

Polacy mieli nadzieję że Legiony wrócą do kraju i będą walczyć o wyzwolenie Narodu Polskiego.

5.Wyjaśnij dlaczego władze pruskie prowadziły germanizację,a rosja rusyfikację wobec narodu Polskiego.

Naród Pruski i Rosja chciały usunąć Polskę z mapy świata oraz zniszczyć ducha patriotycznego Polaków. Zakazywano mówić i pisać po polsku, można było tylko mówić w języku zaborców.

6.Na czym polega walka o kulturę czyli kulturkampf.

akcja o charakterze polityczno-ideologicznym prowadzona przez kanclerza Bismarcka w latach 1871-78. Jej celem było wzmocnienie w Niemczech przewagi protestanckich Prus, podporządkowanie państwu Kościoła katolickiego i osłabienie katolickiej partii Centrum, która była przeciwna centralistycznej polityce Bismarcka. Na terenach zamieszkanych przez Polaków akcja ta przybrała znacznie ostrzejsze formy, gdyż katolicyzm był tu prawie równoznaczny z trwaniem przy polskości. Władze usiłowały nadzorować kształcenie księży (później posuwano się do zamykania seminariów i szkół zakonnych), decydować o obsadzie stanowisk duchownych, a nawet wpływać na treść kazań. Opornych księży karano grzywnami, konfiskatami majątku i aresztowaniami; nawet arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Ledóchowski spędził 2 lata w więzieniu. Prześladowano też wiernych stających w obronie Kościoła.

7.Na czym polega autonomia nadana Galicji.

Autonomia wiązała się z prawami społeczno-politycznymi nadanymi Galicji w 1860–1873 wskutek ugody austriacko-polskiej, m.in. wprowadzenie języka polskiego w 1869 roku jako urzędowego do administracji i sądownictwa Galicji, powołanie urzędu ministra ds. Galicji w 1871 roku.
4 2 4