Odpowiedzi

2009-10-01T15:03:00+02:00
Z I zasady dynamiki Newtona wynika, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub siły działające na ciało wzajemnie się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym lub spoczywa. Zatem jeśli traktor porusza się ruchem jednostajnym, siła wypadkowa musi się równać 0N
2009-10-01T17:13:21+02:00
Jeżeli nie ma oporu i ruch jest jedostajny, to do ruchu nie trzeba żadnej siły. Wtedy siła wypadkowa równa jest sumie sił grawitacyjnych działających na traktor i przyczepe.
F=Q+G=15000+10000N=25000N=25kN
Ta i spróbuj używać kN bo te cyfry w zadaniu wyglądają dziwacznie.