Odpowiedzi

2010-01-17T16:40:10+01:00
Posłem w Polsce może być obywatel(mający oczywiście polskie obywatelstwo jeżeli chodiz o polske), który ukończył 21 lat i ma czynne prawo wyborcze. O ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy. Posłowie (i Senatorowie) są reprezentantami Narodu, nie wiążą ich instrukcje wyborców, niedopuszczalne jest ich odwołanie przez wyborców (koncepcja mandatu wolnego). Są wybieranie pod czas wyborów do sejmu i senatu przez wszytkich obywateli którzy ukończyli 18 lat i mają prawa wyborcze.
2 4 2