1.oblicz ile moli amoniaku powstałoby,gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru w której znajduje się 12*10 do potęgi 24 cząsteczek H2, i takiej objętości azotu, w której znajduje się 6*10 do potęgi 24 cząsteczek N2.
2.w pierwszym naczyniu zmieszano 70cm3 N2 i 30cm3 H2, w drugim 10cm3 N2 i 40cm3 H2. w którym naczyniu może powstać więcej amoniaku?
3. po eksplozji 35cm3 mieszaniny wodoru z tlenem pozostało 5cm3 wodoru. oblicz jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina gazów przed reakcją.
błagam o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:48:28+01:00
1 zadanie.
Nie jestem pewny czy dobrze to rozumuję, no ale ja bym tak to zrobił.

najpierw musimy policzyć ile moli wodoru reaguje

1mol cząsteczek wodoru- 6,02*10^23 cząsteczek wodoru
x moli cząsteczek- 12*10^24 cząsteczek wodoru

x= 20moli cząsteczek wodoru

teraz liczymy liczbę ile moli azotu reaguje.

1mol cząsteczek azotu- 6,02*10^23 cząsteczek azotu
y moli cząsteczek- 6*10^24 cząsteczek azotu

y= 10moli cząsteczek azotu

piszemy reakcję: teraz musimy policzyć czego użyto nadmiar do reakcji.

3mole 1mol 2mole
3H₂+ N₂--->2NH₃
20moli y x

zakładam, że w nadmiarze użyto azotu, jeśli okazałoby się, że jednak azotu jest stechiometryczna ilość, wtedy musiałbym policzyć ile nadmiaru jest H₂

y= 6,7mola azotu- tyle azotu reaguje. Do reakcji użyto jednak 10moli azotu, więc wniosek, że mamy nadmiar azotu.

teraz liczę X- czyli liczbę moli otrzymanego amoniaku.
Co prawda mógłbym od razu policzyć z il. wodoru użytego do reakcji, jednak mogło się okazać, że to właśnie wodoru użyto w nadmiarze, czego konsekwencją mógłby być błędny wynik.

Po ustaleniu stosunku stechiometrycznego tych reagentów, mogę wyliczyć z il. moli wodoru, bądź azotu ile NH3 otrzymano.

1mol azotu- 2mole NH3
6,7mola azotu- x moli NH3

x= 13,4 mola NH3- tyle amoniaku otrzymano w tej reakcji.


2 zadanie.

Najpierw I probówka

N₂+ 3H₂--->2NH₃

użyto 70cm³ azotu i 30cm³ wodoru.

zakładam, że mamy stechiometryczną ilość wodoru, liczę więc czy i ile w nadmiarze jest N₂

Azot: Wodór:
22,4dm³- 67,2dm³
y - 30cm³

y= 10cm³

Reaguje więc 10cm³ azotu, do reakcji użyto go aż 70cm³. mamy więc nadmiar azotu.

Liczę teraz objętość otrzymanego NH₃
z wodoru:
67,2dm3- 44,8 dm3
30cm3- x

x= 20cm3

II probówka

N₂+ 3H₂--->2NH₃

Tym razem mamy nadmiar wodoru

22,4dm3- 67,2dm3
10cm3- y
y= 30cm3

Tyle wodoru powinno użyć, użyto 40cm3 więc wodoru użyto w nadmiarze.

Liczę objętość otrzymanego NH3 z wodoru

67,2dm3- 44,8dm3
30dcm3- x

x= 20cm3- tyle amoniaku otrzymano w 2 naczyniu.

Tak więc w I i II naczyniu otrzymano taką samą objętość amoniaku.


3 zadanie.

2H₂+ O₂--->2H₂O

z reakcji wynika, że 2 objętości wodoru, reagują z jedną objętością tlenu.
na początku mamy 35cm³ mieszaniny, po reakcji zostaje 5cm³ wodoru.
Reaguje więc 30cm³. Ze stosunku 2:1 wnioskujemy, że reaguje 20cm³ wodoru i 10cm³ tlenu.

%tlenu= 20cm3/35cm3*100%- 28,57%

Pozdrawiam.10 4 10