Odpowiedzi

2010-01-17T16:44:32+01:00
4. Omów funkcjonowanie motywu szaleństwa w wybranych przez Ciebie utworach.

92. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne funkcje motywu śmierci w literaturze fantasy.

94. Walka dobra ze złem w literaturze fantasy. Omów temat, odwołując się do konkretnych przykładów.

9. Kreacje aniołów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

36. Mitologiczni bogowie i bohaterowie w interpretacji autorów różnych dziedzin sztuki. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.

40. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

56. Gry komputerowe i współczesne filmy jako źródło inspiracji dla pisarzy. Przedstaw na wybranych przykładach.

63. Obrazy piekła w literaturze, filmie i sztukach plastycznych. Przedstaw sposoby kreowania oraz funkcje motywu na wybranych przykładach.
1 1 1