1.W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC mają długość √13 i 5, a wysokość poprowadzona z wierzchołkiem C ma długość 3. Oblicz pole tego trójkąta.

2.Pole trójkąta równoramiennego jest równe 48 cm² , a podstawa ma długość 12 cm. Oblicz obwód tego trójkąta.


PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC I OBLICZNIA!!!
PILNE!!!! ;P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:46:32+01:00
1.
x- jeden kawałek
y-drugi kawałek podstawy
x²=5²-3²
x²=25-9
x²=16
x=4
y²=(√13)²-3²
y²=13-9
y²=4
y=2
podstawa=4+2=6cm
pole Δ=½×6×3=9cm²

2.
pole trójkąta
1/2 × 12 × h = 48

h = 8 cm

z Pitagorasa

8²+6² = c²
c = 10 cm

obwód a + c+ c = 32 cm
85 4 85