Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:46:37+01:00
- wyklucza wszelką demokrację
- podporządkowanie jednostki i wszelkich przejawów życia społecznego władzy państwowej
- niemożliwe jest istnienie jakichkolwiek niezależnych od władzy struktur pośrednich (np. partii) - władza jest podporządkowana jednej partii (np. komunistycznej)
- Władza w takim ustroju sprawowana jest poza wszelką kontrolą prawną
- centralnie sterowana gospodarka
10 2 10
2010-01-17T16:48:56+01:00
Totalitaryzm charakteryzuje państwa, w których ambicje modernizacyjne i mocarstwowe idą w parze z brakiem tradycji demokratycznej lub - jak w przypadku Niemiec - rozczarowania demokracją, jej kryzysem lub niedostatkiem.

- życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony władzy
-Stosowane są: terror i ludobójstwo
-Wyznacza ona standardy i normy zachowania, określa status socjalny obywateli, ustala kierunki, obszary i granice aktywności publicznej oraz kształtuje wzorce życia osobistego
-Władza wpływa na świadomość społeczną, posługując się propagandą i indoktrynacją
-Obywatele są instrumentem władzy, potrzebnym do potwierdzenia jej planów i działań
-W państwie totalitarnym władza zmierza do całkowitej kontroli gospodarki np. wprowadzenie w faszystowskich
33 1 33