Odpowiedzi

2010-01-17T17:44:44+01:00
- Zmniejszenie się ludności Europy o 40%.
- Nasilenie się chorób zakaźnych.
- Ludzie zaczęli głodować.
- Szlachta niemiecka zwiększyła pańszczyznę do 4 dni / tydzień.
- Chłopi stali się w dużej części całkowicie zależni od swoich panów.
- Wzrost mocarstwowej pozycji Francji.
- Rzesza właściwie przestała istnieć, bo książęta stali się niemal całkowicie suwerenni.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T21:28:05+01:00
Wysłanie lisowczyków przez Zygmunta III Wazę do Siedmiogrodu w celu dokonania tam dywersji (1619), spalenie Warny przez Kozaków (1620), wreszcie przejęcie przez Polaków zwierzchności nad hospodarem mołdawskim G. Gratinim doprowadziły do wybuchu wojny z Turcją (1620-1621). W pierwszym okresie walk Turcy pokonali hetmanów S. Żółkiewskiego i S. Koniecpolskiego pod Cecorą. Skuteczna obrona wojsk polskich w obozie chocimskim (1621) zakończyła się zawarciem pokoju, który obowiązywał przez pół wieku. * Wyprawa hetmana Stanisława Żółkiewskiego do Mołdawii.
* W trzydniowej bitwie pod Cecorą w 1620 r. wojska polskie będące pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego zostały pobite przez przeważające siły turecko-tatarskie dowodzone przez Iskandra Paszę. W chaotycznym odwrocie wojsk polskich zginął hetman Żółkiewski.
1621. Trzytygodniowa obrona Polaków w twierdzy Chocim, podczas której zginął dowódca załogi - Jan Karol Chodkiewicz (po jego śmierci obroną dowodził Stanisław Lubomirski).
9 X 1621 pod murami Chocimia podpisano traktat pokojowy: o Obie strony zobowiązały się do powstrzymania najazdów swoich poddanych (Kozaków i Tatarów).
W Mołdawii sułtan miał powoływać hospodarów przychylnych Polsce.
Rok 1683-12 września – bitwa pod Wiedniem 7 –
9 października – bitwa pod Parkanami Działania Andrzeja Potockiego na Podolu Wyprawa Kunickiego do Mołdawii
Rok 1683-przystąpienie Polski do ligi antytureckiej