To są zadania z genetyki 1. poniżej przedstawiono struktury komkurkowe
I jądro komurkowe II cytoplazma III szorstka siateczka wewnątrzplazmatyczna IV aparat Golgiego
2. W komyrkach ludzkich transkrypcja zachodzi
a) tylko w I b) tylko I i II c) tylko I, II i III d we wszystkich wymienionych obszarach
3. Synteza tRNA zachodzi.
a) na siateczce wewnątrzplazmatycznej b) w jądzre komurkowym c) w cytoplazmie
4. Organellum komurkowe w którym bezpośrednio syntezynowany jest jest łańcuch peptydowy to
a)rybosomy b) chromosom c) jądro komórkowe d) jąderko
5. Kodon to określona sekwencja (kolejność)
a) aminokwasów w peptydzie b) rybonukleodydów tRNA
c) rybonukleodytów w mRNA d) deoksyrybonukleodytów w mRNA

1

Odpowiedzi

2010-01-17T19:04:29+01:00
2) w komórce
3) wydaje mi się że na siateczce (na 99%)
4)w chromosomie (jak dobrze pamiętam 99%)
5) aminokwasy w peptydzie (99%)
1 2 1