Wśród 62 uczniów klas maturalnych przeprowadzono ankiete dotycząca wybranego przedmiotu zdawanego dodatkowo na maturze. uzyskano następ. dane: historie wybrało 23 uczniów, biologie 20, geografie 34, historie i biologię 3, historię i geografię 10, biologię i geografię 9, jeden uczeń wybrał wszystkie trzy przedmioty. ilu uczniów nie zdeklarowało wyboru dodatkowego przedmiotu?

1

Odpowiedzi

2009-09-30T00:58:24+02:00
!! Nie jestem pewien co do rozwiązania tego zadania. !!


historia: 3+10=13
biologia: 3+9=12
geografia: 10+9=19
historia, biologia, geografia=1

13+12+19+1=45
62-45=17

odp. Przedmiotów dodatkowych nie wybrało 17 uczniów.