Odpowiedzi

2010-01-17T17:10:13+01:00
Nie wiem czy tak , ale Ci napisze ;)

Burzliwe wydarzenie w XVII w ( wojny, głód , epidemie)
wpłynęły na rozwój uczuć religijnych.Okazałe , bogato zdobione kościoły barokowe, miały przyczynić się do wzmocnienia uczuć religijnych.Natomiast budowle świeckie , podkreślały potęgę i zamożność ich właścicieli.
W dobie baroku, sztukę i życie codzienne charakteryzowały liczne kontrasty, obok przepychu isniały prostota i umiar.
Rzeczpospolita pod koniec XVI i przez cały XVII w. toczyła wojny z Rosją , Szwajcarią i eryją.
1 5 1