Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T17:29:06+01:00
Dane:
V₀ = 0
V = 12 m/s
t₁ = 3s
t₂ = 3s
Szukane: S
Rozw.:
S = S₁ +S₂

S₁ = at²/2
a = V/t = 12[m/s] / 3s = 4 [m/s²]
S₁ = at²/2 = 4 [m/s²] × (3s)² / 2 = 18m
S₂ = V × t = 12 m/s × 3s = 36 m
S = S₁ +S₂ = 18 m + 36m = 54 m