POdczas spalania pierwiastków cchemicznych w ................. powstają tlenki tych pierwiestków.W zależniści od rodzaju użytego pierwiestka chemicznego, powstają tlenki .............. lub .............. niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej reakcją............., tlen i inny pierwiastek są ..........., a ......... to produkt reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

2010-01-17T17:10:41+01:00
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków.W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki metali lub tlenki niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej reakcją syntezy, tlen i inny pierwiastek są substratami, a tlenek to produkt reakcji chemicznej.