Pocisk o masie 6 g, przed uderzeniem w ziemny nasyp na strzelnicy, poruszał się z prędkością 500 m/s i zagłębił się w nasypie na głębokość 0,5 m. Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? Ile wynosił czas zagłębienia się pocisku w nasyp?

1

Odpowiedzi

2010-01-17T17:21:57+01:00
E=W
energia kinetyczna równa jest pracy
mv²/2=Fs
F=mv²/2s
F=[0,006kg×250000m²/s²]:1m
F=1500N
a=F/m
a=1500N:0,006kg
a=250000m/s²
v=at
t=v/a
t=500m/s:250000m/s²
t=0,002s
23 4 23