Odpowiedzi

2010-01-17T17:10:59+01:00
Jeszcze przed wybuchem powstania kościuszkowskiego trwał spór o jego charakter pomiędzy moderantami a "polskimi jakobinami". Ci drudzy pragnęli powiązać ideę walki narodowo-wyzwoleńczej z hasłami rewolucji społecznej. Tadeusz Kościuszko lawirując między obydwoma ugrupowaniami próbował przyjąć pozycję rozjemcy w tym sporze,. Z jednej strony wyraźnie deklarował, że "za samą szlachtę bić się nie będę ", jednak z drugiej strony, by nie wzbudzać u szlachty skojarzeń z rewolucją francuską, za hasło powstania przyjął "Wolność. Całość . Niepodległość" nie zaś "Wolność. Równość. Braterstwo"