Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T18:31:46+01:00
^2 - do kwadratu
72 pi=1/3 *pi*r^2*h
h^2+r^2=(3r)^2

rozwiązując układ równań otrzymujemy że,
h=12
r=3√2

l=3r
l=9√2

a) tgalfa=H/r
tgalfa=2√2
alfa=19 stopni

b)
pc=pi*18+pi*3√2*9√2
pc=72pi
6 4 6
2010-01-17T22:49:10+01:00
Zad1 promień podstawy stożka o objętości 72 pi jest trzy razy krótszy niż tworząca
a) oblicz tangens alfa nachylenia tworzącej stożka do podstawy
V=72π
l=3r
h²+r²=(3r)²
h²=8r²
h=2√2r
tgα=2√2r/r
tgα=2√2
b) oblicz pole całkowite
Pc=πr²+πrl
Pc=πr²+πr*3r
Pc=πr²+3πr²
Pc=4πr²
ale V=1/3πr²*2√2r
72π=2√2/3πr³
36=2√2/3r³
r³=36:2√2/3
r³=108:2√2
r³=54√2
r=3√2
zatem
Pc=4π(3√2)²
Pc=4π*18
Pc=72π
8 4 8