Zad.1
Aż 98% zasobów wody na Ziemi stanowią wody słone. Słodkiej wody jest 38 mln km³, ale 70% wody słodkiej jest uwięzione w lodowcach Antarktydy.
a) Jaką objętość miałaby woda ze stopienia lodów Antarktydy?
b) Jaką objętość mają zasoby wody na Ziemi?
Zad.2
W rodzinie Burskich 20% dochodów pochłaniają stałe opłaty- czynsz, prąd itd. 15% pozostałych dochodów państwo Burscy wpłacają do banku. Jaki procent dochodów zostaje im na inne wydatki?

1

Odpowiedzi

2009-09-28T19:07:12+02:00
A)38 * 0,7 = 26,6
mialaby 26,6 mln km szesciennych
b)38 = 0,02x | :0,02
1900 = x
maja objetosc 1900 mln km szesciennych
2. x - 20% = 80 %
80% - 15%*80%= 80% - 12% = 68%
na inne wydatki zostaje im 68% dochodów

3 4 3