1.Egzamin testowy składał się z 20 zadań. Za każde poprawne rozwiązania zadania uczeń otrzymywał 2 punkty, a tracił 1 punkt za każde źle rozwiązane lub nierozwiązane zadanie. Po sprawdzenie okazało się, że uczeń otrzymał 16 punktów. Ile zadań uczeń rozwiązał poprawnie?
2.Stosunek dwóch liczb dodatnich jest równy 3:4. Suma ich kwadratów jest równa 100. Co to za liczby?
3. Suma cyfr liczby dwucyfrowej równa jest 7. Jeżeli przestawimy cyfry tej liczby, to otrzymamy liczbę o 9 większą od początkowej. Oblicz tę liczbę.
4.Ojciec ma 28 lat, a syn 8 lat. Za ile lat ojciec będzie trzy razy starszy od syna?
5. Rozlano 13kg miodu po 11 słoikach większych i mniejszych, napełniając każdy słoik. Ile było słoików większych, a ile mniejszych, jeżeli wiadomo, że większy słoik zawierał 1,5kg a mniejszy 0,8kg miodu?
6.Hania jest o 4 lata młodsza od Elżbiety. Za 6 lat będą miały razem 34 lata. Ile lat ma obecnie każda z dziewczynek?
7.Suma dwóch liczb równa jest 155. Oblicz te liczby, jeżeli 50% pierwszej liczby równe jest 1/3 drugiej liczby?

3

Odpowiedzi

2010-01-17T17:20:27+01:00
1.x - rozwiązane
y- nierozwiązane
x+y=20
2x-y =16
__________-
3x = 36/ 3
x = 12
y = 8
16 4 16
2010-01-17T17:20:54+01:00
Zad1 16:2=8 rozwiązanych poprawnie
20-16=4 źle rozwiązane
zad2 są to cyfry 6 i 8 6do kwadratu + 8do kwadratu=10
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T17:38:01+01:00
Zad.3

x-I liczba
y-II liczba
xy<-- Pierwsza liczba
yx<-- Druga liczba
x+y = 7 ==> x=7-y


xy +9 = yx

czyli 10x +y + 9 = 10y +x
10(7-y)+9=10y+7-y
70-10y+y+9=9y+7
niewiadome na lewo,liczby na prawo
-9y-9y=7-61
-18y=-54/:(-18)
y=3

3+x=7
x=4

odp:te liczby to 43 i 34


Zad.4

wiek ojca=28
wiek syna=8

8+x-wiek dziecka za x lat,kiedy wtedy syn bedzie 3 razy mlodszy od ojca
28+x-wiek ojca za x lat,kiedy wtedy ojciec bedzie 3 razy starszy od syna

3(8+x)=28+x
24+3x=28+x
3x-x=28-24
2x=4
x=2

odp: Za 2 lata ojciec bedzie 3 razy starszy od syna


Zad.5

5 kg-wiekszy sloik
0,8 kg-mniejszy sloik

13 kg-suma wszystkich sloikow
11-ilosc sloikow duzych i malych

13 kg-5kg-0,8 kg=7,2 kg

zostało w takim razie jeszcze 9

7,2 : 9 = 0,8

odp : duzych byl 1 ,a mniejszych 10


Zad.6

x-wiek eli
x-4-wiek hani

x+6-wiek eli za 6 lat
x+6-4-wiek hani za 6 lat
x+6+x+6-4=34<--wiek dziewczynek za 6 lat
2x+8=34
2x=26/:2
x+13

13-4+9

Odp: hania ma 9 lat,a ela 13


Zad.7

X+y=155

50% x =1/3 y

1/2x=1/3y<==>x=2/3y<--podstawiamy to do wzoru

2/3y+y=155
5/3y=155/:(5/3)<-czyli razy odwrotność czyli *(3/5)
y=155*3/5
y=93

x=155-93=62

1/2x=1/2*62=31
}czyli się zgadza
1/3y=1/3*93=31
3 3 3