Odpowiedzi

2012-11-18T20:52:07+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2C₃H₆ + 9O₂ → 6CO₂ + 6H₂O
2NO + 2H₂ → N₂ + 2H₂O
2KClO₃ → 2KCL + 3O₂
2Al + 3S → Al₂S₃
Cu₂O + H₂ → 2Cu + H₂O
NH + CO + H₂O → NH₄HCO₃
2Fe₂O₃ + 3C → 4Fe + 3CO₂
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO₃
Fe₂O₃+ 3C → 2Fe + 3CO
2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O + CO₂

  • Użytkownik Zadane
2012-11-18T21:03:11+01:00

2C₃H₆ + 9O₂ → 6CO₂ + 6H₂O
2NO + 2H₂ → N₂ + 2H₂O
2KClO₃ → 2KCL + 3O₂
2Al + 3S → Al₂S₃
Cu₂O + H₂ → 2Cu + H₂O
NH + CO + H₂O → NH₄HCO₃ 
2Fe₂O₃ + 3C → 4Fe + 3CO₂
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO₃
Fe₂O₃+ 3C → 2Fe + 3CO
2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O + CO₂