Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T17:33:40+01:00
1. Wolne elekcje były dla kraju niekorzystne.Dawały obcym monarchom możliwość wtrącenia się w sprawy Polski.Różnice zdań na temat kandydatów były zrudłem nieporozumień i groziły wojnami domowymi.Jednocześnie szerzyło sie przekupstwo wśród szlachty,która za pieniądze głosowała zgodnie z życzeniem magnatów bąz obcych dworów.Bardzo negatywne skutkiem ograniczeniem władzy króla,który ubiegając sie o tron składał wiele obietnic i zatwiedzał dotychczasowe przywileje szlacheckie,co o znaczało pozycję monarchy.
2. Przyczyny wojny polsko-szwedzkiej:
panowanie nad Morzem Bałtyckim,
konflikt protestancko-katolicki,
chęć zagarnięcia przez Szwecję terenów pod uprawę,
na tronie szwedzkim chcieli zasiąść Wazowie,
3. W postawie społeczeństwa polskiego wobec najeźdźców można zauważyć dwie fazy. Początkowo naród załamał się kapitulacją pod Ujściem i zdradą magnatów. Epidemia zdrady obejmowała coraz większe kręgi przestraszonej, niezdyscyplinowanej i nieprzygotowanej do walki szlachty. Witano oddziały króla szwedzkiego z entuzjazmem, najmniej okazywali radość chłopi. Gdy Jan Kazimierz uciekł na Śląsk myślano, że to już koniec państwa polskiego. Wtedy oczy wszystkich zwróciły się na Jasną Górę, miejsce święte dla Polaków, teraz oblegane przez Szwedów, pragnących złupić klasztor. Od tego momentu zaczyna się odrodzenie, przełom w postawie społeczeństwa polskiego. Opór i walkę rozpoczynają niższe warstwy: drobna szlachta, mieszczanie i chłopstwo, a wkrótce zapał ogarnia cały naród, który się jednoczy. To podnoszenie ducha w narodzie dokonywało się etapami: obrona Jasnej Góry, powrót króla do kraju, zawiązanie przez hetmanów konfederacji łysowieckiej, śluby oddające Polskę pod opiekę Maryi i wreszcie ostateczne rozgromienie Szwedów pod Prostkami.
4. tego nie mam ;(

Pozdrawiam :D

5 4 5