Jeśli byście mogli to napiszcie także co po kolei robiliście bo chciałbym sobie przeanalizować bo jutro mam sprawdzian z tego typu zadań a w ogóle tego nie rozumiem :(


Klocek o masie m=0,5 kg wiszący na nici podnosimy do góry z a=2m/s2. Oblicz pracę wykonaną przez siłę F ->, którą działamy na nitkę do osiągnięcia przez klocek wysokości h=1m.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T17:52:57+01:00
Klocek o masie m=0,5 kg wiszący na nici podnosimy do góry z a=2m/s2. Oblicz pracę wykonaną przez siłę F ->, którą działamy na nitkę do osiągnięcia przez klocek wysokości h=1m.

Pracę obliczamy mnożąc siłę przez drogę, o którą przemieściła ciało (klocek).

W = F * s

W naszym przypadku droga s to inaczej wysokość h, więc:

W = F * h

Siłę z kolei obliczamy (II zasada dynamiki Newtona) mnożąc masę klocka przez przyspieszenie, z jakim się on porusza.

F = m * a

Po podstawieniu do wzoru na pracę (wyżej) zamiast siły iloczynu poniżej mamy:

W = m * a * h

Dane:
m = 0,5 kg
a = 2 m/s²
h = 1 m

W = 0,5 kg * 2 m/s² * 1m = 1 J