Cene pewnego wyrobu najpierw podniesiono o 10%, a nastepnie obnizono o 5%. W rezultacie cena wyniosla 125,40 zł. Początkową cene tego wyrobu można obliczyc rozwiazujac rownanie:
A) 1,05 × 1,1 × x = 125,4 B) x + 6 = 2x-3 C) x+6=2(x-3) D) 2x+6=x-3

PROSZE O POPRAWNA ODPOWIEDZ I UZASADNIENIE DLACZEGO TAK!!!

1

Odpowiedzi

2009-04-06T16:17:52+02:00
Oznaczmy x -cena towaru przed podwyżką i obniżką
po 10 % podwyżce cena ta wyniosła 110%*x
następnie po 5 % obniżce cena wyniosła 95%*(110%*x)
Wiemy także, że wówczas cena wynosiła 125,40 zł.
Stąd równanie:
95%*(110%*x)=125,40
po zamianie na ułamki dziesiętne:
0,95*1,1*x=125,40
(najbliższa "prawdy" jest odp A, ale nie do końca;
byłoby tak, gdyby cenę podwyższono o 5 %)
2 5 2