Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T01:53:48+01:00
R=promień 1 kuli
2r=promień 2 kuli

⁴/₃πr³+⁴/₃π×(2r)³=324π /:π
⁴/₃r³+⁴/₃×8r³=324
12r³=324
r³=324:12
r³=27
r=3cm=promień 1 kuli
v=⁴/₃πr³=⁴/₃π×3³=36πcm³

2r=6cm=promień drugiej kuli
v=⁴/₃πr³=⁴/₃π×6³=288πcm³

spr. 36π+288π=324πcm³