Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-28T20:44:04+02:00
½+⅔+¾+⅘+⅚+⁶/₇+⅞+⁸/₉+⁹/₁₀+¹⁰/₁₁+¹¹/₁₂:¹/₁₂=
=¹³⁸⁶⁰/₂₇₇₂₀+¹⁸⁴⁸⁰/₂₇₇₂₀+²⁰⁷⁹⁰/₂₇₇₂₀+²²¹⁷⁶/₂₇₇₂₀+²³¹⁰⁰/₂₇₇₂₀+
+²³⁷⁶⁰/₂₇₇₂₀+²⁴²⁵⁵/₂₇₇₂₀+²⁴⁶⁴⁰/₂₇₇₂₀+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+
+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=³²³⁴⁰/₂₇₇₂₀+²⁰⁷⁹⁰/₂₇₇₂₀+²²¹⁷⁶/₂₇₇₂₀+²³¹⁰⁰/₂₇₇₂₀+²³⁷⁶⁰/₂₇₇₂₀+
+²⁴²⁵⁵/₂₇₇₂₀+²⁴⁶⁴⁰/₂₇₇₂₀+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:
:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=⁵³¹³⁰/₂₇₇₂₀+²²¹⁷⁶/₂₇₇₂₀+²³¹⁰⁰/₂₇₇₂₀+²³⁷⁶⁰/₂₇₇₂₀+
+²⁴²⁵⁵/₂₇₇₂₀+²⁴⁶⁴⁰/₂₇₇₂₀+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:
:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=⁷⁵³⁰⁶/₂₇₇₂₀+²³¹⁰⁰/₂₇₇₂₀+²³⁷⁶⁰/₂₇₇₂₀+²⁴²⁵⁵/₂₇₇₂₀+
+²⁴⁶⁴⁰/₂₇₇₂₀+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=⁹⁸⁴⁰⁶/₂₇₇₂₀+²³⁷⁶⁰/₂₇₇₂₀+²⁴²⁵⁵/₂₇₇₂₀+²⁴⁶⁴⁰/₂₇₇₂₀+
+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=¹²²¹⁶⁶/₂₇₇₂₀+²⁴²⁵⁵/₂₇₇₂₀+²⁴⁶⁴⁰/₂₇₇₂₀+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+
+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=¹⁴⁶⁴²¹/₂₇₇₂₀+²⁴⁶⁴⁰/₂₇₇₂₀+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+
+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=¹⁷¹⁰⁶¹/₂₇₇₂₀+²⁴⁹⁴⁸/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=¹⁹⁶⁰⁰⁹/₂₇₇₂₀+²⁵²⁰⁰/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=²²¹²⁰⁹/₂₇₇₂₀+²⁵⁴¹⁰/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=²⁴⁶⁶¹⁹/₂₇₇₂₀:²³¹⁰/₂₇₇₂₀=
=²⁴⁶⁶¹⁹/₂₇₇₂₀ײ⁷⁷²⁰/₂₃₁₀=
=²⁴⁶⁶¹⁹/₂₃₁₀=
=106¹⁷⁵⁹/₂₃₁₀

taki wynik wyszedł, tylko że pewnie można skrócić
1 5 1