Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-08-22T10:58:15+02:00

Idealny uczeń powinien:

- zdobywać dobre stopnie

- być uczniem powyżej średniej szkoły

- nienagannie się zachowywać

- pomagać innym

- pomagać w oraganizowaniu imprez szkolnych

- uczestniczyć w konkursach i zajmować w nich dobre lokaty

- aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły

- mieć nienaganne zachowanie również poza szkołą

Idealny uczeń nie powinien:

- ściągać na sprawdzianach

- zażywać narkotyków, pić alkoholu, palić papierosów

- wulgarnie odnosić się do innych

- być aroganckim

- nadużywać zaufania

- otrzymywać ocen niedostatecznych

- swoim zachowaniem gorszyć innych

23 4 23
2010-08-22T10:58:21+02:00
1. Byc zawsze przygotowany. 2. Szanowac innych 3.Nie wszczynac bójek. 4. Reagowac na krzywde innych 5. Wykonywac polecenia nauczyciela .
9 3 9
2010-08-22T11:03:54+02:00

1. Idealny uczeń zna i postępuje według regulaminu szkolnego.

2. Idealny uczeń nie przeklina, nie wyzywa i nie szykanuje innych.

3. Idealny uczeń zawsze miło i z szacunkiem zwraca się do nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. Idealny uczeń z chęcią pomaga innym w nauce.

5. Idealny uczeń sam nie boi się prosić o pomoc lub powtórzenie jeżeli czegoś nie rozumie.

6. Idealny uczeń broni słabszych.

7. Idealny uczeń spełnia polecenia nauczyciela.

8. Idealny uczeń czynnie angażuje się w życie szkoły.

9. Idealny uczeń stara się uczyć najlepiej jak potrafi na miarę swoich możliwości.

10. Idealny uczeń nie sprawia nikomu kłopotów i wszystkich traktuje równo.

10 4 10