Ogrodnik podniósł kamień, uzywając łomu jako dźwigni. Odległość od osi obrotu dźwigni do kamienia wynosiła 20cm, a od osi obrotu do ręki-160cm. Ogrodnik działał na łom siłą 200N. Jaka siła działała na kamień?

Dane: Szukane:
F1=200N F2-?
r1=160cm
r2=20cm

Obliczenia: Warunek równowagi............

2

Odpowiedzi

2010-01-17T18:10:57+01:00
Dane masz już wypisane, więc tylko rozwiazanie
warunek równowagi:
F1*r1 = F2 *r2
F2 = F1*r1/r2
F2 = 200 N*160 cm/20 cm
F2 = 1600 N
2 5 2
2010-01-17T18:18:25+01:00
Moment siły działania jest równy momentowi siły oporu.
Przyjmując, że siły działania i oporu są prostopadłe do odpowiednich ramion / niestety nie potrafię wykonać rysunku, a nie mogę skopiować np, z PowerPointa / mamy równanie:
F₁∧R₁ = F₂∧R₂ co daje : 200N ∧160 cm = F₂ ∧ 20 cm
Stąd F₂ = 1600N.