W dziadku do orzechów odległość od osi obrotu do orzecha wynosi 8cm, a do uchwytu, na który naciskamy ręką-20cm. Jaki opór stawia skorupa orzecha, jeśli naciskamy siłą 30N?

Dane: Szukane:
F1=30N F2-?
r1=20cm
r2=8cm

Obliczenia: Warunek równowagi...........

2

Odpowiedzi

2010-01-17T18:15:45+01:00
Dane: Szukane:
F1=30N F2-?
r1=20cm
r2=8cm
F1r1 = F2r2
F2 = F1r1/r2 = 30 razy 20 dzielone przez 8 = 600/8 = 75 N

2 4 2
2010-01-17T18:16:44+01:00
Warunek równowagi to:
F1*r1 = F2*r2
Czyli iloczyn siły i jej ramienia
po przekształceniu wzoru
F2 = F1*r1/r2
F2 = 30 N*20 cm/8 cm
F1 = ......N