Rozwiąż test, a litery przy poprawnych odpowiedziach, czytane kolejno, utworzą hasło - nazwę najpopularniejszego rozpuszczalnika.

a) Która z substancji jest mieszaniną jednorodną?
C. woda z mąką
O.pieprz z solą
W. woda z sokiem
F. siarka z opiłkami żelaza

b) Do której grupy substancji należy kasza wymieszana z solą kuchenną?
O. mieszanin niejednorodnych
G. pierwiastków chemicznych
H. mieszanin jednorodnych
I. związków chemicznych

c) Którą metodą można rozdzielić mieszaninę mąki z wodą?

P. destylacji
T. krystalizacji
D. sedymentacji i dekantacji
U. za pomocą magnezu

d) Którą metodą można rozdzielić składniki ciekłej mieszaniny jednorodnej?

N. za pomocą rozdzielacza
A. destylacji
R. sedymentacji i dekantacji
B. sączenia

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-28T19:16:11+02:00
Rozwiąż test, a litery przy poprawnych odpowiedziach, czytane kolejno, utworzą hasło - .nazwę najpopularniejszego rozpuszczalnika
a) Która z substancji jest mieszaniną jednorodną?
C. woda z mąką
O.pieprz z solą
+W. woda z sokiem
F. siarka z opiłkami żelaza

b) Do której grupy substancji należy kasza wymieszana z solą kuchenną?
+O. mieszanin niejednorodnych
G. pierwiastków chemicznych
H. mieszanin jednorodnych
I. związków chemicznych

c) Którą metodą można rozdzielić mieszaninę mąki z wodą?

P. destylacji
T. krystalizacji
+D. sedymentacji i dekantacji
U. za pomocą magnezu
d) Którą metodą można rozdzielić składniki ciekłej mieszaniny jednorodnej?

N. za pomocą rozdzielacza
+A. destylacji
R. sedymentacji i dekantacji
B. sączenia

nazwęa najpopularniejszego rozpuszczalnika jest woda.
193 4 193
2009-09-28T19:17:22+02:00
2009-09-28T19:19:56+02:00