Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T18:26:52+01:00
dentyfikacja i organizowanie zaspokojenia zbiorowych potrzeb miejscowej ludności(sprawowanie władzy musi spoczywać na władzach najbliższych obywatelom)

wyodrębnienie niezależnych i względnie samodzielnych podmiotów, które nie są podporządkowane hierarchicznie organom występującym na wyższych szczeblach
2 3 2
2010-01-17T18:27:31+01:00
1. określenie zakresu władztwa podatkowego według poszczególnych szczebli władz publicznych,
2. określenie zasad zasilania finansowego poszczególnych szczebli władz publicznych.
3 3 3
2010-01-17T20:46:11+01:00
1) bezpośrednie wybory rad lokalnych (gminnych);
2) odpowiedzialność lokalnej władzy wykonawczej (zarządu gminy) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy);
3) kontrola władzy wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy);
4) samodzielność finansowa ośrodków samorządowych.
2 2 2